Nadační fond Dalia Chaya

Název:Nadační fond Dalia Chaya
Sídlo:Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha - Nové Město
IČO:17202353
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:01.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2144
Účel nadačního fondu:

Účelem nadačního fondu, pro který se nadační fond zakládá, je zajišťování potřeb beneficientů, zejména (řazeno dle důležitosti): - zajišťování základních životních potřeb. - ochrana, zachování a rozmnožování majetku. - zajištění mezigeneračního předání majetku. - zajišťování odpovídající lékařské péče. - podpora vzdělávání. - podpora volnočasových aktivit. - rozvoj profesní kvalifikace, schopností a zkušeností. - zajišťování vlastního bydlení nebo uspokojování jiných bytových potřeb. a - podpora podnikání a jiných podnikatelských aktivit