Komunitní škola Lvíčata, z.s.

Název:Komunitní škola Lvíčata, z.s.
Sídlo:Valašské Meziříčí 48, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:17219752
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:10.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20285
Účel:

Účelem spolku je vytváření podnětného prostoru pro vzdělávání dětí i dospělých. v rámci svého účelu spolek zřizuje komunitní školu, podílí se na její fungování a rozvoji. dále podporuje a organizuje vzdělávací, tvořivé, zážitkové, sebezkušenostní a jiné aktivity za účelem osobního, tělesného a duševního rozvoje dětí, mladých lidí i dospělých a vytváření harmonického soužití s přírodou

Předmět činnosti:

Cíle a hlavní činnosti spolku jsou sdružování členů v souladu s účelem spolku: a) usilovat o naplnění dalších poslání a cílů, které budou souviset s výše uvedeným základním účelem, b) zřízení komunitních mateřských, základních a středních škol, c) podpora a vytváření alternativních vzdělávacích projektů, d) podpora všestranné a komplexní výchovy dětí a mládeže, e) zajišťování volnočasových aktivit neformálního vzdělávání pro děti, mládež i dospělé, f) organizování sportovních, vzdělávacích, zážitkových, sebezkušenostních a kulturních akcí, g) organizování pobytů pro děti, mládež a rodiny s dětmi, h) tvorba a vydávání učebních a metodických materiálů pro potřeby svých programů, i) spolupráce s jinými organizacemi (domácími i zahraničními) v souladu s účelem a činností spolku, j) zajišťování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro děti, mládež a dospělé, k) ochrana přírody a krajiny a podpora dobrého vztahu k životnímu prostředí, l) zajišťování potřebných finančních i dalších zdrojů k realizaci cílů