ZO OSŽ Odb. .sdruž. železničářů - ZO žel. stanice Dobřichovice

Název:ZO OSŽ Odb. .sdruž. železničářů - ZO žel. stanice Dobřichovice
Sídlo:Tyršova 108, 252 29 Dobřichovice - Dobřichovice
IČO:19324570
Právní forma:Odborová organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:09.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77687
Účel:

Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb členů osž v návaznosti na jejich pracovně právní a další vztahy, v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy vydanými v jejich rámci a k jejich provedení v souladu s programem osž, přijatým na sjezdu osž pro stanovené funkční období, dále organizování kulturních, sportovních a dalších společenských akcí