Název: Zlínský krajský kuželkářský svaz ČKBF
Sídlo: Hradská 854, 760 01 Zlín
IČO: 10794760
Právní forma: Pobočný spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 13. 05. 2021
Spisová značka: L 74811 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Základním účelem zkks je vytvářet podmínky pro kuželkářský sport ve zlínském kraji, zejména: a) v souladu s usneseními valné hromady čka zabezpečovat rozvoj kuželkářského sportu na svém území; b) organizovat a zajišťovat soutěže, školení rozhodčích, trenérů a dalších osob působících v oblasti kuželkářského sportu; c) v součinnosti s orgány krajské samosprávy, státní správy a jiných právnických osob (např. čus) se podílet na zabezpečování finanční podpory kuželkářského sportu na svém území; d) zajišťovat krajskou sportovní reprezentaci kuželek