Žijeme pro radost, z.s.

Název:Žijeme pro radost, z.s.
Sídlo:U Dubu 379, 273 51 Braškov - Braškov
IČO:17495601
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:07.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76670
Účel:

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým humanitárním sdružením občanů, které si klade za cíl pracovat s dětmi, dospělými a seniory, spolupracovat s jejich rodinami a dalšími rodinnými příslušníky, a to za účelem kvalitního trávení volného času, podpory zdravého vývoje dětí a osvojení zdravého životního stylu

Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: a)odborná konzultační činnost. b)pořádání vzdělávacích akcí pro nejširší veřejnost (přednášky, semináře, kurzy). c)pořádání setkání odborníků a laiků, zajišťování výměny získaných informací a zkušeností. d)pořádání pravidelných lekcí zaměřených na rehabilitaci, rekondici, obnovu a upevnění zdraví. e)pořádání odborných kurzů zaměřených na rehabilitaci, rekondici, obnovu a upevnění zdraví. f)pořádání táborů pro děti i dospělé. g)vyhledávání, zajišťování a organizování společenských příležitostí h)vyhledávání, navazování kontaktů a spolupráce s obdobně zaměřenými právnickými subjekty v české republice a v zahraničí i)vydávání vlastních informačních periodik, bulletinů, metodických či zdravotně výchovných materiálů, odborných publikací, knih