Ženy Řepeč, z.s.

Název:Ženy Řepeč, z.s.
Sídlo:Řepeč 83, 391 61 Řepeč
IČO:17851793
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:12.01.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 9095
Účel:

1. organizovat kulturní, společenskou, tělovýchovnou, osvětovou činnost a vytvářet pro ni podmínky. udržovat, obnovovat, rozvíjet a posilovat kulturní tradice a zvyky v obci, aktivně podporovat rodiny s dětmi organizováním volnočasových aktivit pro děti, ženy a rodiny, podporovat mezigenerační vztahy, uspokojovat kulturně společenské zájmy členů spolku. organizovat zábavy, plesy, sousedská posezení, diskotéky, a jiné kulturní akce na místní úrovni, aktivity v oblasti životního prostředí. zprostředkovávat prodej výrobků žen, prodej staršího šatstva, obuvi, sportovních potřeb, knih, hraček, poskytovat služby pro ženy, děti, mládež, rodinu, zajišťovat cvičení pro ženy, děti, šití a půjčování masek. pořádat společenské akce nejrůznějšího charakteru, zájezdy a výlety. 2. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností. 3. vést své členy, děti a mládež k dodržování základních etických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v činnosti spolku. 4. hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi působícími v obci nebo i mimo ni