Zelený klenot z.s.

Název:Zelený klenot z.s.
Sídlo:U Chýně 1130, 253 01 Hostivice - Hostivice
IČO:17335051
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:18.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76529
Účel:

Účelem spolku je: - ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku, - ochrana životního prostředí, - ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech, - tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické. - ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny. - ochrana zeleně v oblastech. - péče o veřejné zdraví, ochranu přírody a krajiny zejména na území oblastí. - péče o území oblastí. - účastnit se správních a soudních řízení, v nichž se bude rozhodovat o ochraně životního prostředí, o využití krajiny některé z oblastí, jakož i řízení, která budou jinak ovlivňovat krajinu a přírodu předmětných oblastí