Zdravé odbory MP

Název:Zdravé odbory MP
Sídlo:Libomyšl 117, 267 23 Libomyšl
IČO:14124921
Právní forma:Odborová organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:01.01.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 75711
Účel:

Účelem odborové organizace zomp je: 1.obhajovat a prosazovat pracovněprávní, mzdové, profesní, kulturní, sociální a jiné zájmy a potřeby svých členů. 2.podílet se na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce. 3.zlepšovat pracovní a životní podmínky a přispívat k vytváření a upevňování dobrých vztahů mezi řadovými zaměstnanci, vedoucími zaměstnanci a vrcholovým managementem organizace. 4.prosazovat a obhajovat zákonná práva zaměstnanců a ochránit sociální jistoty a práva. 5.zastupovat a prosazovat oprávněné zájmy členů při projednávání záležitostí výkonu zaměstnání, zajišťovat zprávy a informace pro své členy. 6.zajišťovat právní pomoc členům spolku, včetně konzultační a poradenské činnosti v oblasti pracovněprávní a mzdové agendy. zároveň také v oblasti kolektivního vyjednávání