ZÁŽITKOVÉ TÁBORY z. s.

Název:ZÁŽITKOVÉ TÁBORY z. s.
Sídlo:Družstevní 226, 257 91 Sedlec-Prčice - Sedlec
IČO:17984980
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:15.02.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77161
Účel:

1.podpora volnočasové neformální zážitkové pedagogiky

2.podpora přípravy a realizace volnočasové zážitkové výuky a výchovy v oblasti branných činností, přežití katastrof, kalamit a jiných mimořádných událostí, zdravotní první pomoci, záchrany osob a majetku, přežití v přírodě, ale i somatologie, biologie, přírodovědy, geografie, historie, fyziky, chemie, společenských i jiných věd, sportu, hudby, kultury, umění a rozvoj jiných znalostí a dovedností

3.podpora přípravy a realizace zážitkových a výchovně vzdělávacích volnočasových činností, pobytových zotavovacích akcí, škol a pobytů v přírodě, jiných pobytových akcí, příměstských akcí, sportovních, soutěžních, zábavných, hudebních, folklórních i jiných kulturních, vystoupení a akcí pro děti, mládež i dospělé osoby

4.podpora zotavovacích, regeneračních a rekondičních činností a zdravého tělesného i duševního rozvoje dětí, mládeže a dospělých osob

5.podpora integrace znevýhodněných a zdravotně omezených a postižených dětí, mládeže a dospělých osob do společnosti

6.prevence negativních jevů společnosti především závislostí, omezování osobních svobod (šikany) a kriminality

Předmět činnosti:

1.pořádání, příprava, organizování, realizace a zabezpečení zotavovacích pobytových akcí, vzdělávacích, výchovných a rekondičních pobytů v přírodě a jiných pobytových akcí. včetně zajištění dílčích činností pro spolupracující spolky a subjekty podobného typu

2.pořádání, příprava, organizování, realizace a zabezpečení příměstských akcí a jiných volnočasových mimoškolních výchovně vzdělávacích a zájmových činností, vytváření a provozování dětských skupin, klubů, center a kroužků, hlídání dětí

3.poskytování podpory zejména znevýhodněným a zdravotně omezeným a postiženým osobám při zapojení do společnosti, kolektivu a běžných, zážitkových, výchovně vzdělávacích, sportovních, soutěžních, zábavných, hudebních, folklórních i jiných kulturních, volnočasových i pobytových aktivit

4.realizace poradenské, výchovně vzdělávací a osvětové činnosti

5.pořádání, příprava a organizování akcí pro své členy, zaměstnance a přátele spolku za účelem zvyšování kvality jejich práce a profesního rozvoje

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

1.pořádání, příprava, organizování, realizace a zabezpečení výchovně, vzdělávacích akcí (kurzy, přednášky, školení, semináře, besedy, pobyty)

2.pořádání, příprava, organizování, realizace a zabezpečení sportovních, soutěžních společenských a dětských akcí

3.pořádání, příprava, organizování, realizace a zabezpečení zábavných, hudebních, folklorních a jiných kulturních akcí

4.pořizování majetku, jeho provoz, pronájem a údržba

5.zajišťování podpory a finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku včetně správy spolku a odměňování členů spolku

6.spolupráce se spolky podobného typu, právnickými a fyzickými osobami i státními institucemi pro dosažení účelu spolku

7.další případné formy činností a konkretizaci činností stanoví členská rada usnesením