Zažeň nudu v Křižanovicích z.s.

Název:Zažeň nudu v Křižanovicích z.s.
Sídlo:Křižanovice 41, 538 21 Křižanovice
IČO:17304733
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14132
Účel:

Základním účelem spolku je organizace kulturních, sportovních, vzdělávacích a dobročinných akcí v obci, podpora setkávání občanů a oživení kulturního života v obci

Dalším účelem spolku jsou zejména rozšíření a podpora volnočasových aktivit pro mládež i dospělé, organizování vzdělávacích seminářů na území obce, podpora dobrovolnictví a spolupráce mezi jinými zájmovými skupinami, organizacemi a orgány územní a státní samosprávy

Předmět činnosti:

Činnosti spolku je organizace různých typů aktivit na území obce křižanovice. zejména se jedná o kulturní a sportovní akce, jejichž cílem bude oživení kulturního života obce a podpora setkávání občanů

Spolek může vykonávat také jakékoliv další činnosti, jsou - li v souladu s charakterem a cíli spolku. to také platí pro případnou vedlejší ziskovou činnost, jejíž zisk musí být použit dle § 217 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku