Zapsaný spolek Pomezí

Název:Zapsaný spolek Pomezí
Sídlo:Kounicova 944/3, 602 00 Brno - Veveří
IČO:26658640
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:05.04.2004
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 10396
Účel:

Vytvoření volné platformy pro tvořivou činnost profesionálů i laiků v oblasti revitalizace původních divadelních forem - hudby, výtvarného umění a literatury

Předmět činnosti:

Vytváření prostředí pro umělecké aktivity členů spolku i bližší veřejnost, jejich dokumentaci a digitalizaci se zájmem o aktuální scénu divadla, propojování tance, slova, obrazu, hudby, a vytváření jeho archivního fondu