Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace

Název:Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace
Sídlo:Šmeralova 336/15, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
IČO:49752626
Právní forma:Příspěvková organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:14.07.2004
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 552
Předmět činnosti:

1. příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, základní umělecké školy, školského zařízení pro zájmové vzdělávání a zařízení školního stravování podle ustanovení § 44, § 109, § 118 a § 119 školského zákona. 2. základní škola poskytuje základní vzdělávání ve smyslu ustanovení § 44 školského zákona. 3. základní umělecká škola poskytuje základní umělecké vzdělávání ve smyslu ustanovení § 109 školského zákona. 4. školské zařízení pro zájmové vzdělávání - školní družina a školní klub poskytují zájmové vzdělávání ve smyslu ustanovení § 111 školského zákona. 5. zařízení školního stravování - školní jídelna poskytuje školní stravování žákům a zajišťuje stravování zaměstnancům příspěvkové organizace ve smyslu ustanovení § 119 školského zákona. 6. předmětem hlavní činnosti je dále: a) provozování galerie duhová paleta. b) provozování audiostudia orange. c) provozování videostudia kotelna. d) pořádání významných soutěží