Základní škola a Mateřská škola Lipová, okres Děčín, příspěvková organizace

Název:Základní škola a Mateřská škola Lipová, okres Děčín, příspěvková organizace
Sídlo:Lipová 417, 407 81 Lipová
IČO:72742445
Právní forma:Příspěvková organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:14.01.2004
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 506
Předmět činnosti:

Zabezpečování základního vzdělávání, rozumové výchovy ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytování mravní, estetické, pracovní, zdravotní tělesné výchovy a ekologické výchovy žáků v souladu s § 5 zák. č. 29/1984 sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných (školský zákon), v platném znění

Zabezpečování výchovy, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreace žáků základní školy prvního stupně v době mimo vyučování a v době školních prázdnin v souladu s § 3 a § 20 zákona čnr č. 79/1978 sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. čl. 87/1992 sb., o školních družinách a školních klubech v platném znění

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
AB engineering s.r.o. U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava - Přívoz Detail