Základní škola a mateřská škola Dolní Kralovice, okres Benešov

Název:Základní škola a mateřská škola Dolní Kralovice, okres Benešov
Sídlo:Školní 1, 257 68 Dolní Kralovice - Dolní Kralovice
IČO:47084464
Právní forma:Příspěvková organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:17.09.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1740
Předmět činnosti:

Zabezpečovat povinnou školní docházku podle § 36 - § 56 zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání a vyhlášky č. 48/2005 sb., ve znění pozdějších předpisů

Zabezpečovat výchovu, vzdělávání, zájmovou činnost a rekreaci žáků základní školy v době mimo vyučování podle § 117 zákona č. 561/2004 sb., vyhlášky 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Zabezpečovat školní stravování žáků zš, podle zákona č. 561/2004 sb., § 119 a podle vyhlášky 107/2005 sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Zabezpečovat zaměstnancům zš a mš dolní kralovice závodní stravování podle § 119 zákona č. 561/2004 sb., a podle vyhlášky č. 84/2004 sb., ve znění pozdějších předpisů

Zabezpečovat předškolní vzdělávání podle § 33 - 35 zákona č. 561/2004 sb. a vyhlášky 114/2005 sb. ve znění pozdějších předpisů

Prodej sešit, učebnic a školních pomůcek