Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády AHNM

Název:Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády AHNM
Sídlo:Hradební 772/12, 110 00 Praha - Staré Město
IČO:62536966
Právní forma:Odborová organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:21.12.1992
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 8045
Účel:

Cílem činnosti čmosa je zejména prosazování a ochrana hospodářských, sociálních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb členů, včetně působení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Předmět činnosti:

K naplňování cíle činnosti zejména kolektivně vyjednává, poskytuje členům právní pomoc a poradenství, včetně zastupování členů před soudy, ve vztahu k příslušným státním a jiným orgánům, zaměstnavatelům, včetně zahraničních, fyzickým či právnickým osobám, případně dalším odborovým organizacím, řeší návrhy, podněty, připomínky a stížnosti členů, účastní se legislativních procesů, zajišťuje informovanost členů a případně vydává vlastní periodika (podrobně je cíl činnosti čmosa upraven v čl. 11 až 15 stanov čmosa)

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády, Vojenský útvar 3255 Olomouc Dobrovského 933/4, 779 00 Olomouc - Olomouc Detail
Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády Vojenských lesů a statků ČR, s.p. LS Nouzov Malé Kyšice 81, 273 51 Malé Kyšice Detail