Za ruku, z. s.

Název:Za ruku, z. s.
Sídlo:Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha - Vinohrady
IČO:17631467
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76788
Účel:

Spolek je zastánčím spolkem, který prosazuje a chrání zájmy a práva dětí a dětských pacientů v nemocnicích jak jednotlivců, tak skupiny

Z titulu své povahy zastánčího spolku je spolek oprávněn hájit zájmy stěžovatelů nebo zákazníků ve smyslu § 2989 noz a také ve smyslu § 25 zákona č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Předmět činnosti:

Hlavní činnost za ruku, z. s. spočívá v naplňování cílů výše uvedených, a to zejména následujícími prostředky: uplatňováním zdržovacích a odstraňovacích nároků ve věcech spolkového účelu. sdružováním dobrovolníků a profesionálů, jejich školením pořádáním vzdělávacích akcí s porodní tematikou, např. přednášek a diskusních seminářů. shromažďováním, vytvářením a distribucí materiálů o nutnosti přítomnosti doprovodu hospitalizovaných dětí. vytvářením diskuzí se zákonodárci, poskytovateli péče, ministerstvem o potřebách hospitalizovaných dětí bez doprovodu. vytváření podnětů pro poskytovatele péče, ministerstva a zákonodárce k systémovým změnám v oblasti hospitalizace zejména dětí. spoluprací s dalšími organizacemi s podobnými cíli. prosazováním hrazené péče pro dobrovolníky a profesionální pečovatele z veřejného zdravotního pojištění, aby péče mohla být poskytována u všech dětí, které jsou hospitalizovány bez stálého doprovodu pořádáním finanční sbírky pro nemocniční zařízení, která by musela najmout personál nad rámec jejich rozpočtu podpora dětí a jejich zákonných zástupců při komunikaci s poskytovateli zdravotních služeb. vedlejší činnost za ruku, z. s. spočívá v podpoře činností vedoucích k dosahování cílů výše uvedených. jedná se zejména o: podpora přechodné pěstounské péče, která by zastávala funkci pečovatele pro děti, které jsou hospitalizované bez doprovodu. podpora zdravotníků a zdravotnických zařízení, zejména dětských oddělení. pořádání benefičních akcí, sbírek a aukcí