Z Hnízda, z.ú.

Název:Z Hnízda, z.ú.
Sídlo:Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha - Karlín
IČO:19320965
Právní forma:Ústav
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:10.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 1142
Předmět činnosti:

Za účelem začleňování dětí a dospělých se znevýhodněním, zejména v důsledku mentálního nebo kombinovaného postižení nebo autismu, do společnosti a dosahování jejich maximální míry soběstačnosti s ohledem na jejich možnosti a schopnosti ústav realizuje tyto činnosti: 1. přímé poskytování podpory těmto lidem prostřednictvím sociálních služeb v souladu s aktuálními platnými právními předpisy týkajícími se sociálních a obdobných služeb. 2. zprostředkování a/nebo realizace zdravotních, vzdělávacích a dalších veřejných služeb potřebných k naplňování účelu ústavu. 3. aktivity podporující setkávání lidí se znevýhodněním s dalšími lidmi v rámci běžného společenského prostředí. 4. aktivity podporující jejich rodinné příslušníky a blízké (společenské, vzdělávací, osvětové či publikační činnosti). 5. osvěta veřejnosti v oblasti života těchto lidí