Youth Prague z.s.

Název:Youth Prague z.s.
Sídlo:Pod Zahradami 230/3, 751 24 Přerov - Přerov XI-Vinary
IČO:19349467
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:03.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20832
Účel:

Účel spolku spočívá v podpoře mezinárodní spolupráce a vzdělávání především marginalizované mládeže s cílem rozvíjet je v oblasti aktivního občanství, digitalizace a ekologie. spolek klade důraz na posilování dovedností a schopností mladých lidí, aby se stali zodpovědnými a angažovanými občany, kteří přispívají ke zlepšení společnosti a ochraně životního prostředí. skrze různé vzdělávací programy, workshopy a projekty, spolek pomáhá mladým lidem získat nezbytné znalosti a dovednosti v oblastech, jako jsou digitální technologie, udržitelnost a sociální zodpovědnost, které jim umožní aktivně se podílet na budování udržitelného a inkluzivního světa

Předmět činnosti:

Hlavní činnost spolku směřuje k uskutečnění účelu v čl. 3, co by společného zájmu jeho členů. tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: a) organizace vzdělávacích programů a workshopů pro marginalizovanou mládež zaměřených na aktivní občanství, digitální dovednosti a ekologii. b) poskytování mentorství a poradenství pro mladé lidi, aby rozvíjeli své dovednosti a zodpovědné občanství. c) spolupráce s mezinárodními partnery a organizacemi pro sdílení zkušeností, nápadů a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a mládeže. d) podpora a realizace projektů, které přispívají k ochraně životního prostředí a propagaci udržitelných postupů. e) vytváření sítě mladých lidí, kteří se podílejí na aktivitách spolku a podporují se navzájem ve svém osobním a profesním růstu. f) organizace akcí, setkání a konferencí s cílem podporovat diskusi a spolupráci mezi mladými lidmi, odborníky a zúčastněnými stranami v oblasti občanství, digitalizace a ekologie. g) zajišťování finančních zdrojů a materiální podpory pro realizaci projektů a aktivit spolku prostřednictvím grantů, sponzorství a dalších forem podpory.rozvoj dovedností mladých lidí v oblasti sociální zodpovědnosti, komunikace a vedení týmů, které jim pomohou stát se lídry v oblastech, jako jsou udržitelnost a aktivní občanství. h) propagace hodnot tolerance, solidarity a inkluze v rámci aktivit spolku, aby se mladí lidé naučili respektovat a spolupracovat s různorodými skupinami lidí. i) sledování a hodnocení dopadu aktivit spolku na účastníky, komunity a širší společnost, aby bylo možné přizpůsobit strategie a programy pro dosažení maximálního účinku