WOW!HOUSE z. s.

Název:WOW!HOUSE z. s.
Sídlo:Nad Závěrkou 492/11, 169 00 Praha - Břevnov
IČO:19209053
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:10.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77511
Účel:

Účelem spolku je vyvíjet činnosti spojující jeho členy ve společném zájmu o design se zaměřením zejména na interiérový design, propagace interiérového designu a návazných uměleckých disciplín a také společenské vyžití členů spolku a vytváření ekonomických podmínek pro jeho zajištění

Předmět činnosti:

A) rozšiřování obecného povědomí o historii designu se zaměřením na interiérový design, včetně práce se studenty a školami interiérového designu a návazných uměleckých disciplín

B) pořádání nebo spolupořádání vlastních spolkových akcí nebo akcí jiných organizací

C) pořádání vlastních společenských, výstavních, prezentačních či jiných kulturně - společenských akcí nebo spolupořádání společenských a kulturních akcí jiných organizací se zaměřením zejména na interiérový design

D) odborná publikační a přednášková činnost ohledně historie a současných trendů designu se zaměřením na interiérový design

E) popularizace interiérového designu a podpora veřejného zájmu o interiérový design a ostatní návazné umělecké disciplíny

F) propagace činností a prací designerů mezi širokou veřejností a pořádání besed s autory jednotlivých děl

G) organizování seminářů pro zvýšení vzdělání jeho členů a zájemců o interiérový design, organizace recipročních výměnných pobytů, zajišťování výukových a vzdělávacích cest členů spolku

H) prezentování nových forem interiérového designu pro veřejnost besedy, výstavy, přednášky, diskuzní fóra

Ch) pořádání tvůrčích workshopů, seminářů a prezentací a zajišťování tvorby vlastních studií, výstav a jejich prezentace

I) pořádání výstav a budování designových studií pro zájemce o průmyslový design

J) zapojení se do mezinárodní sítě podobných kulturních projektů v oblasti designu se zaměřením na interiérový design

K) zajišťování následného právního servisu ochrany duševního a průmyslového vlastnictví k vytvořeným dílům

L) jiné obecně prospěšné činnostmi