Název: Všem tafofilům, z. s.
Sídlo: Erbenova 824, 252 28 Černošice
IČO: 09817905
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 04. 02. 2021
Spisová značka: L 74305 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Účelem spolku je příprava a pořádání veřejných kulturně-vzdělávacích akcí spojených místně i tematicky zejména se hřbitovy, funerálním uměním, pohřbíváním a propagací odkazu již nežijících osobností. účelem spolku je dále podpora nových a netradičních přístupů a řešení v oblasti vzdělávání, architektury a nových technologií; osvětová činnost a vzdělávání a zajištění financování. spolek je dobrovolným a zájmovým spolkem členů, jež spojuje zájem o kulturní a umělecké aktivity. účelem spolku je sdružování osob za účelem naplňování těchto hlavních neziskových činností/cílů: čl. iii cíle spolku a předmět jeho činnosti 1.kulturní obohacení společnosti. 2.celoživotní vzdělávání členů spolku. 3.poskytování průvodcovských služeb a šíření osvěty v oblasti hřbitovů, funerálního umění apod. 4.zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku. 5.podpora a pořádání volnočasových aktivit v oblasti kultury a umění. 6.příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, kulturní akce). 7.realizace osvětové činnosti. 8.vykonávání multižánrových aktivit v oblasti kultury, historie. 9.rozvoj komunitních vztahů v oblasti kultury a umění, spolupráce s jinými spolky a subjekty za účelem plnění cílů spolku a jejich dalšího rozvoje. 10.vydávání tiskovin, např. sborníků současného umění, katalogů s uměleckou tematikou, atp. 11.další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze