Název: Vojenský historický spolek NORDWOLF
Sídlo: J. A. Komenského 321, 435 13 Meziboří
IČO: 10960007
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 23. 06. 2021
Spisová značka: L 13071 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Účel:Zpřístupnění vybraných rekonstruovaných objektů čs. opevnění široké veřejnosti. rekonstrukcí, provozováním a soustavnou údržbou vybraných objektů čs. opevnění. budování naučných stezek souvisejících s čs. opevněním. pořádání seminářů, přednášek a podobných vzdělávacích činností vedoucích k osvětě problematiky čs. opevnění a související historie. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších propagačních materiálů souvisejících s aktivitami spolku. aktivní účast na historických ukázkách, výstavách a pietních aktech, ať již pořádaných spolkem nebo pořádaných ostatními organizacemi nebo jednotlivci. zapojení dalších dobrovolníků a podpory dobrovolnictví