VLK - spolek srdcem založený

Název:VLK - spolek srdcem založený
Sídlo:Třinec 612, 739 61 Třinec
IČO:19442246
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:23.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20876
Účel:

- podpora mimoškolní výchovy, vzdělávání a všestranného rozvoje děti, dospělých i seniorů - poskytování zázemí a zajišťování kvalitních podmínek pro vzdělávací a volnočasové činnosti děti, dospělých i seniorů

Předmět činnosti:

- pořádání a organizování kroužků pro děti i dospělé - pořádání a organizování volnočasových aktivit pro děti, dospělé nebo seniory - pořádání a organizování táborů nebo pobytů pro děti - pořádání a organizování pobytů pro ženy, maminky s dětmi apod. - pořádání besed, přednášek, tematických setkání, workshopů a školení v oblasti osobnostního rozvoje, rodinných a mezilidských vztahů, dalšího vzdělávání apod. - vybudování a provozování meeting pointu pro maminky s dětmi - vybudování a provozování prostor, které bude spolek vlastnit nebo užívat za výše uvedenými účely - spolupráce s orgány města a sousedních obcí, s ostatními organizacemi, spolky, společnostmi a jednotlivci za výše uvedenými účely - zajišťování financování výše uvedených činností z dostupných zdrojů formou finančních příspěvků, darů, dotací nebo i formou jiných příjmů