VLASTENECKO DOBROČINNÁ SAMOSTATNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ \"PODLESÍ\" JIRNY

Název:VLASTENECKO DOBROČINNÁ SAMOSTATNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ \"PODLESÍ\" JIRNY
Sídlo:Brandýská 9, 250 90 Jirny - Jirny
IČO:464350
Právní forma:Pobočný spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:31.12.1976
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 40792
Účel:

Prohlubovat lásku k vlasti, národu a lidem, udržovat českou kulturu, vhodné staročeské zvyky, obyčeje a tradice, pečovat o národní kroje a udržovat folklor, podporovat podniky veřejně prospěšné, národní, vlastenecké a dobročinné, vést členy spolku k úctě člověka k člověku, toleranci, lásce a upřímnosti, podporovat a šířit baráčnické ideje i zájmy a tím pomáhat k povznesení a rozvoji celého baráčnictva, pořádat zasedání, výstavy, národopisné slavnosti, zájezdy, přednášky, staročeské zábavy a kulturní akce k uctění a oživení vzpomínek na významné osobnosti českých dějin a umění a rozvíjet další zájmovou činnost, podporovat své členy v mimořádných finančních nebo jiných těžkých životních situacích a v případě úmrtí podporovat pozůstalé. aktivně spolupracovat se všemi obcemi baráčníků v regionu