Název: Vinohrady+ z.s.
Sídlo: Rybalkova 186/33, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 09716050
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 05. 01. 2021
Spisová značka: L 74169 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:1. účelem spolku je přispívat k řešení občanských, sociálních a kulturních potřeb života městské čtvrti vinohrady. 2. výše uvedeného účelu bude spolek dosahovat zejména: a/ rozvojem občanské společnosti, b/ ochranou všech městských funkcí, zejména trvalého bydlení na území vinohrad, při zachování široké sociální skladby obyvatel, c/ ochranou a podporou kulturních hodnot, vzdělávacích a kreativních aktivit, d/ vytvořením platformy pro dialog občanů, vzájemné střetávání a pomoc na různých stupních úrovních, e/ podporou a organizací volnočasových aktivit se zaměřením na rozvoj sousedského života např. sousedské a sociokulturní akce či setkávání ve veřejných prostranstvích, f/ podpora účasti obyvatel městské čtvrti vinohrady na správě věcí veřejných, g/ pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí, výstav a veřejných besed, h/ pořádáním informačních kampaní, petičních akcí, veřejných sbírek a dalších aktivit za účelem naplňování cílů spolku