Via arte, z. s.

Název:Via arte, z. s.
Sídlo:Chlístovice 56, 284 01 Chlístovice
IČO:19274718
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:10.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77612
Účel:

Účelem spolku je podpora rozvoje kreativity, kulturní a mediální gramotnosti, posilování well - beingu, podpora participace menšin a propojování komunit

Předmět činnosti:

Činnosti spolku jsou vykonávány jako neziskové a nejsou podnikáním ve smyslu živnostenského zákona. formami činnosti spolku jsou zejména: a) vzdělávání v oblasti kultury, umění a médií, b) pořádání či spolupořádání seminářů, workshopů, přednášek, výstav, koncertů, divadelních a tanečních představení a konferencí, c) praktické spolupráce s jinými subjekty na regionální, národní i mezinárodní úrovni, d) využití expresivních terapií pro podporu osobnostního rozvoje a integrace menšin, e) poradenské a konzultační činnosti, f) propagace aktivit spolku a osvěta v oblasti kultury, např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti, g) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, včetně zvukových, obrazových a multimediálních, i) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se kultury, umění a médií