Velrybí srdce, z.s.

Název:Velrybí srdce, z.s.
Sídlo:Nad sokolovnou 125/9, 147 00 Praha - Podolí
IČO:17253781
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:23.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76428
Účel:

Základním účelem spolku je snaha o větší informovanost veřejnosti o přírodě a přírodních vědách. dalšími účely spolku jsou: 1. snaha o integraci přírodních věd do kultury 2. podpora personálního propojení vědců s uměleckou scénou 3. rozvoj mezioborové synergie, laterálního myšlení a nových teoretických i praktických impulzů napříč společností v české republice i zahraničí

Předmět činnosti:

Činností spolku je zejména veřejná kulturní služba, a to a) organizace kulturních a vědecko - popularizačních akcí a jejich propagace, b) spolupráce na organizaci kulturních a vědecko - popularizačních akcí s jinými subjekty, jak po produkční, tak i po dramaturgické stránce, c) rozvoj místní i mezinárodní spolupráce vědců s umělci s důrazem na přírodní vědy, d) tvorba teoretické koncepce pro umělecké práce z toho plynoucí, e) vydavatelská a produkční činnost pro umělecká díla a teoretické kulturní práce s přírodní tematikou, f) zastupování vědců a umělců a zprostředkování jejich setkání mimo veřejné akce, g) osvětová činnost a spolupráce s vzdělávacími a výzkumnými institucemi s cílem plnění účelů spolku, h) vydávání vlastních propagačních materiálů souvisejících s činností spolku, i) zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku, j) technické zajištění soukromých i veřejných akcí souvisejících s činností spolku