Obchodní firma: VČELA, družstvo spotřebitelů a investorů
Sídlo: Švermova 32/35, 460 10 Liberec - Liberec X-Františkov
IČO: 09872051
Právní forma: Družstvo
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 28. 01. 2021
Spisová značka: Dr 1301 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Předmět činnosti:1)družstvo sdružuje environmentálně uvědomělé spotřebitele a zastupuje jejich zájmy ve vztahu k výrobcům, prodejcům, zemědělcům, zpracovatelům,či poskytovatelům služeb, státní správě i dalším zájmovým skupinám. 2)družstvo vyhledává možnosti oboustranně přínosné spolupráce mezi členy družstva z řad spotřebitelů a udržitelně hospodařícími výrobci, zemědělci, zpracovateli, prodejci a poskytovateli služeb. 3)družstvo usiluje o zprostředkování cenově dostupných výrobků a služeb z udržitelné produkce pro své členy. 4)družstvo podporuje širší uplatnění výrobků a služeb z udržitelné produkce na trhu: -propagací udržitelných forem hospodaření a konkrétních výrobků či služeb, -zprostředkováním nákupu těchto produktů a služeb přímo od výrobců či poskytovatelů pro své členy, -jednáním s obchodními subjekty o zařazení udržitelných výrobků a služeb do jejich nabídky. 5)družstvo se věnuje šíření osvěty o negativních dopadech výroby a spotřeby na životní prostředí a klima a o udržitelných alternativách prostřednictvím publikace příspěvků, organizací přednášek, workshopů, seminářů, exkurzí či jiných spotřebitelsky zaměřených akcí. 6)družstvo sdružuje prostředky svých členů a investuje je do nákupu společných, zejména zemědělských pozemků
ID datové schránky: 63c4eeq
Příjem datových zpráv: Ne