Varhaník z. s.

Název:Varhaník z. s.
Sídlo:Rezlerova 274/72, 109 00 Praha - Petrovice
IČO:17740177
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.11.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76922
Účel:

Vzdělávání chrámových varhaníků

Pomoc při řešení problematiky spojené s péčí o varhany

Získávání finančních prostředků na činnosti sloužící k naplnění výše uvedených účelů

Předmět činnosti:

Redakční, vydavatelská a distribuční činnost, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s jinými subjekty

Pořádání kurzů pro chrámové varhaníky

Pořádání koncertů, přednášek a jiných kulturních nebo vzdělávacích akcí pro členy spolku nebo pro veřejnost

Provoz webu

Realizace projektů vedoucích k naplnění hlavního cíle spolku

Pomoc s péčí o varhany

Spolupráce s jinými subjekty za účelem sdílení zkušeností a naplňování účelu spolku