Název: ÚSTAV PRO VÝZKUM A EDUKACI AKTIVNÍHO ZDRAVÍ, Z.Ú.
Sídlo: Moravská 2111/3a, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 09725148
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 29. 12. 2020
Spisová značka: U 174 vedená u Krajského soudu v Plzni
Předmět činnosti:- vědecko výzkumná činnost zaměřená na verifikaci přírodních prostředků podpory zdraví na organismus a aplikace poznatků v praxirámci sekundární a terciární zdravotní prevence. - organizace propagačních akcí na principu dobrovolné činnosti pro různé věkové a profesní rizikové skupiny obyvatel zaměřené na edukaci a propagaci zdravých životních návyků ve vztahu kpohybu, výživě, psychohygieně s využitím přírodních prostředků podpory zdraví. - propagace edukačně léčebných a preventivních pobytů aktivního zdraví vlázeňských zařízeních karlovarského regionu s finančním zvýhodněním pro osoby, které se na bázi dobrovolnosti zapojí do edukačně léčebných a výzkumných studií organizovaných ústavem
Statutární orgán - ředitel: ředitel: doc. paeddr. petr kolisko, phd., dat. nar. 8. prosince 1948 m. mikuláše 450, 569 43 jevíčko den vzniku funkce: 29. prosince 2020
Počet členů: 1
Způsob jednání: ředitel jedná jménem ústavu samostatně