Ursiáni, z.s.

Název:Ursiáni, z.s.
Sídlo:Sedlovská 37, 281 41 Ratboř - Ratboř
IČO:19402406
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:26.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77689
Účel:

Spolek je dobrovolný, nezávislý, neziskový svazek občanů, kteří se spojili za účelem všestranné podpory neformálního vzdělávání a smysluplného trávení volného času dětí a mládeže ve věku 6 až 17 let. cílem spolku je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností a dovedností, budování jejich kladného vztahu k přírodě a svému okolí. účelem spolku je spolupůsobit při mimoškolním vzdělávání a výchově dětí a mládeže, nabízet a pomáhat realizovat aktivity za účelem smysluplného trávení volného času, celoročně a pravidelně organizovat pro děti schůzky, víkendové akce, společné výlety a výpravy za kulturou i do přírody a každoroční pořádání letního dětského tábora