Ukliď sbírkou, z.s.

Název:Ukliď sbírkou, z.s.
Sídlo:Dánská 953/3, 779 00 Olomouc - Olomouc
IČO:14382466
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:27.04.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20163
Účel:

- organizace sbírek a dobročinných bazarů potřebným, rozšiřování porozumění a solidarity mezi lidmi, propagace a rozvoj cirkulární ekonomiky, - vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, a to zejména získáváním grantů, dotací a darů a také vlastní vedlejší hospodářskou činností, - budovat, provozovat a udržovat zařízení spolku, která vlastní nebo užívá, - hájit zájmy členů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obcí, ostatními organizacemi i s jednotlivci, - dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační, vzdělávací a osvětovou činností