Tým demokratických Rusů z. s.. zápis v anglickém jazyce: Team of democratic Russians z. s.

Název:Tým demokratických Rusů z. s.. zápis v anglickém jazyce: Team of democratic Russians z. s.
Sídlo:9. května 162/70, 268 01 Hořovice - Hořovice
IČO:19214936
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:12.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77520
Účel:

Účelem spolku je naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjení kulturní a společenské činnosti ruské národnostní menšiny v české republice na základě kulturně - společenských tradic ruských emigračních spolků v československu. ochrana lidských práv a svobod a dohled na jejich dodržování, realizace osvětové činnosti, vzdělávání veřejnosti a šíření informací o aktuální situaci v rusku

Předmět činnosti:

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku, co by společného zájmu jeho členů. účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím: a) poskytování pomoci při zajištění poradenství v oblasti práva, psychologie a financí, b) zpracování materiálů pro výcvik dobrovolníků ochotných pomáhat v různých humanitárně zaměřených akcích. výcvik dobrovolníků a organizace práce dobrovolníků, c) získávání a shromažďování peněžitých prostředků a poskytování finanční pomoci za účelem zajištění humanitárních potřeb, d) organizace mediálních kampaní k podpoře sbírek pro získávání peněžních prostředků pomocí crowdfundingu, e) informování a vzdělávání veřejnosti o situaci v zóně válečného konfliktu (rusko - ukrajinské války), včetně zpracovávání a zveřejňování příběhů lidí, kteří utekli ze zóny válečného konfliktu, f) organizace spolupráce s novináři, blogery a vydavatelstvími ohledně možností společných mediálních kampaní, g) založení a organizace mediální činnosti, vydávání časopisů a ostatních periodických a neperiodických publikací (online a tisk), h) organizace tiskových konferencí, seminářů, diskusí a jiných vzdělávacích aktivit, i) organizace přednášek, výstav, aukcí, sportovních, hromadných a jiných akcí na podporu činnosti spolku, j) shromažďování, analyzování a poskytovaní veřejnosti dat z vlastní databáze, k) zpracovávání analýz, výzkumů a vydávání publikací na základě vlastních a sekundárních zdrojů, l) spolupráce se státními institucemi a nevládními organizacemi, m) příprava podkladů pro státní instituce, nevládní organizace a svépomocné skupiny, n) podporovaní lokálních svépomocných skupin, o) zpracování metodických materiálů pro občany, iniciativní svépomocné skupiny a dobrovolníky, a p) organizace shromáždění, happeningů a dalších veřejných akcí