Název: Tvůrčí produkční skupina Remízek, z. s.
Sídlo: Újezd 597/7, 150 00 Praha 5 byt č. 9 - Malá Strana
IČO: 09908382
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 12. 02. 2021
Spisová značka: L 74451 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Účel spolku 1.podpora a propagace autorských dokumentárních filmů, videí, reportáží a jiných uměleckých děl především se zaměřením na environmentální témata z prostředí české krajiny 2.podpora, síťování a vzdělávání dokumentárních tvůrců a interdisciplinárních umělců ve snaze zprostředkovávat a přibližovat široké veřejnosti témata spojená s ochranou přírody, klimatickou spravedlností a rovnoprávností 3.vytváření kreativního prostředí a podmínek pro spolupráci výše uvedených tvůrců na místní i mezinárodní úrovni 4.mapování a informování veřejnosti o činnosti českých vědců, odborníků a organizací, které se profesně věnují ochraně přírody, biodiverzity či klimatické a sociální spravedlnosti 5.zlepšení dostupnosti odborné praxe pro mladé tvůrce a pomoc s autorskou tvorbou a distribucí nezávislých dokumentárních filmů, zvyšování povědomí o environmentálních dokumentech a zkracování cesty k divákovi, zejména mladé generaci v online prostředí 6.pozitivního ovlivnění veřejného mínění ve stavu důležitosti ochrany přírody, diverzity a rovnoprávnosti, a obhajobách dílčích veřejných zájmů na úkor zájmů soukromých
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:Vedlejší hospodářská činnost 1.spolek vykonává vedlejší hospodářskou činnost na podporu činnosti hlavní, spočívající v: a.prodej ekologických propagačních předmětů tps remízek b.pořádání kulturních a naučných akcí a projekcí c.pronájem filmové a zvukové techniky