Tvořím svůj svět, z.s.

Název:Tvořím svůj svět, z.s.
Sídlo:U Poličské trati 2286/31, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČO:19186053
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:14.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14355
Účel:

Spolek je dobrovolná, nevládní, nezisková organizace působící v české republice založená za účelem podpory vzdělávání dětí (motivace, zvyšování dostupnosti a další), rodičů, rodin, seniorů, jejich vzájemné propojování, posilování kompetencí (sociálních, vzdělávacích, rodičovských, občanských), podpora vzniku aktivní komunity se zájmem o vzdělávání a sebevzdělávání a kvalitní trávení volného času. jak vyplývá z názvu spolku, jeho aktivity si kladou za cíl podporovat proměny (metamorfózy) ve společnosti v kontextu výše uvedeného

Předmět činnosti:

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. ii., co by společného zájmu jeho členů. tento účel je naplňován zejména prostřednictvím a) realizace vzdělávacích aktivit (kurzů, seminářů, workshopů, konferencí), podpora vzdělávání laické i odborné veřejnosti, její propojování b) realizace volnočasových aktivit a zájmové činnosti (kroužky, kluby) c) organizování kulturních aktivit, společenských akcí d) organizování sportovních aktivit e) organizování aktivit s ekologickou tematikou (ochrana přírody, zájem o udržitelný způsob života) f) podpora zájmu o regionální tradice g) vytváření a podpora komunitního života, sousedských vztahů h) organizování osvětových kampaní ch) spolupráce s dalšími organizacemi na regionální, krajské, celostátní i nadnárodní úrovni i) propagace (prezentace) činnosti spolku