Triple Threat MMA, z. s.

Název:Triple Threat MMA, z. s.
Sídlo:Italská 384/1, 120 00 Praha - Vinohrady
IČO:17097088
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:04.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76236
Účel:

A)je organizování, rozvoj, propagace a provozování sportovní činnosti jako celku se zaměřením na bojové sporty, zejména box, kickbox, mma, bjj, sebeobranu apod. a jeho zapojení do sportovních, tělovýchovných a soutěžních aktivit, včetně vytváření pro něj vhodných materiálních a tréninkových podmínek, b)zajišťování finančních a jiných materiálních zdrojů nezbytných pro běžnou činnost spolku včetně vhodných prostor pro trénink, sportovní soustředění, zajišťování vhodného materiálního vybavení se zaměřením na bojové sporty, vytváření možností účasti na tělovýchovné činnosti pro zájemce z řad široké veřejnosti a pro všechny věkové skupiny, zejména pak pro mládež, c)spolupracovat s ostatními spolky se společným zájmem a vstupovat do organizačních struktur, sportovních svazů bojových sportů v rámci české republiky, d)budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, e)hájit zájmy svých členů a tyto a ostatní zájemce o sport vést k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, dodržování ostatních zákonů a pravidel, f)aktivně spolupracovat za účelem rozvoje spolku s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a zajišťovat příslušná sportovní vzdělávání svých členů včetně pravidelného doškolování, g)pořádat či se podílet na pořádání sportovních a s nimi spojených akcí, h)dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností, i)svědomitě spravovat vlastní majetek, j)postupovat vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy české republiky