Název: Trapem, z.s.
Sídlo: Železničářů 387, 561 51 Letohrad
IČO: 10852719
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 02. 06. 2021
Spisová značka: L 13731 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Účel:Spolek je dobrovolným, výběrovým, kulturně společenským, zájmovým sdružením fyzických osob, které jsou příznivci přírody, táboření, turistiky, rekreačního sportu, volnočasových aktivit, vzdělávacích programů, vodáckého sportu a kultury obecně
Studium historie kultury táboření a jeho prezentace; výuka a vzdělávání členů v oblasti pedagogiky, ekologie a pohybových aktivit; veškeré oblasti divadla a divadelní produkce; prezentace členů spolku v oblasti kulturních a společenských dovedností; vodní turistika, cykloturistika, turistika; tělovýchovné aktivity; osvětová, výchovná, vzdělávací a charitativní činnost
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:Tvorba a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů; pořádání pobytových akcí, sportovních akcí, soustředění a akcí, zotavovacího charakteru, zpravidla formou táborů; pořádání kurzů a školení; provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení pořádání kulturní produkce, zábav, výstav, přehlídek a podobných akcí; provozování tělovýchovných a sportovních zařízení; výzkum a vývoj v oblasti zejména společenských věd; poskytování poradenské a konzultační činnosti a grafických služeb; pronájem a půjčování movitých věcí; správa a údržba nemovitostí; pronájem a půjčování nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování s tímto souvisejících služeb; poskytování ubytovacích služeb; výroba a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů; výroba výrobků; provoz velkoobchodu a maloobchodu; provoz her a soutěží pro děti i dospělé; práce s mládeží v oblastech uvedených v bodu 2.1.; spolupráce s dalšími fyzickými nebo právnickými osobami; nahodilá výdělečná činnost cílená k finanční podpoře dosahování účelu spolku vykonávání vedlejší hospodářské činnosti na základě podnikatelského oprávnění