TRADICE žije, z. s.

Název:TRADICE žije, z. s.
Sídlo:Tibetská 807/5, 160 00 Praha - Vokovice
IČO:17197571
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:24.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76346
Účel:

Podpora, prezentace a popularizace české tradiční kultury s cílem zachovat kulturní dědictví pro příští generace

Praktikování tradic, výuková a výzkumná činnost v oblasti tradiční kultury

Vytváření platformy pro aktéry pohybující se v prostředí tradiční kultury a pracující s kulturně - historickými motivy

Rozvíjet místní a společenský život

Aktivně se zapojovat do místního a regionálního rozvoje

Chránit přírodu a krajinu, pečovat o životní prostředí

Předmět činnosti:

Vzdělávací, osvětová a propagační činnost v rámci tradičního kulturního dědictví, vedení kampaní na podporu tradiční kultury

Organizace kulturních, uměleckých a společenských akcí a aktivit pro veřejnost při příležitosti oslav lidových tradic

Organizace akcí směřující ke zlepšení životního prostředí

Spolupráce s řemeslníky a umělci pohybující se v prostředí tradiční kultury a pracující s kulturně - historickými motivy

Spolupráce s dobrovolníky, podpora dobrovolnictví a dobrovolnická činnost

Spolupráce s institucemi a organizacemi na místní, krajské i národní úrovni se stejnými či podobnými cíli, spolupráce se zahraničními organizacemi