To mě baví z. ú.

Název:To mě baví z. ú.
Sídlo:Nová 203, 572 01 Polička - Polička-Město
IČO:14066505
Právní forma:Ústav
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl U, vložka 238
Předmět činnosti:

Hlavním předmětem činnosti ústavu je naplnění cíle, tj.: a) zajišťování služeb pro veřejnost. b) pořádání a organizace akcí, kroužků, kurzů, táborů a dalších aktivit se zaměřením na sport, pohybové aktivity, zájmové aktivity, kulturu, umění, společenské dění a vzdělávání ve všech oblastech a další odborné aktivity. c) pořádání výtvarných, řemeslných a rukodělných kurzů a dílen pro děti a dospělé, pořádání školicích a vzdělávacích kurzů a akcí pro děti a dospělé, pořádání sportovních, kulturních a jiných společenských akcí. jedná se například o: pořádání sportovního kroužku, pořádání přírodovědného kroužku, pořádání jazykových kroužků a kurzů, pořádání dějepisného kroužku, pořádání fotografického kroužku, pořádání novinářského kroužku, pořádání zeměpisného kroužku, pořádání kutilského kroužku, pořádání chovatelského kroužku. d) dále realizace projektů vedoucích k podpoře gramotnosti dětí ve výše uvedených oblastech, organizace vzdělávacích pobytů, kroužků a workshopů pro děti zaměřených na podporu a rozvoj dovednosti ve výše uvedených oblastech. e) rozvíjení schopností učitelů a lektorů předávat dětem vědomosti ve výše uvedených oblastech. f) průzkumy zaměřené na úroveň vzdělávání a dovedností dětí a dospělých ve výše uvedených oblastech