TJ Sokol Rapotice, z.s.

Název:TJ Sokol Rapotice, z.s.
Sídlo:K Sokolovně 150, 675 73 Rapotice - Rapotice
IČO:48526134
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:20.12.1993
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 4395
Účel:

Účelem spolku s názvem tj sokolu rapotice, z.s. je pokračovat v činnostech t.j. sokol rapotice. tj sokol rapotice z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů a organizací, kteří provozují sport, turistiku, kulturní, osvětovou a vzdělávací činnost. v tj se dobrovolně sdružují oddíly, které jsou organizačními jednotkami tj bez právní subjektivity. tj se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v rapoticích a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. navazuje na tj sokol rapotice, který byl založen v roce 1943 pod původním názvem sk horácko a později se stal členem čstv

Předmět činnosti:

Základním účelem a hlavní činností tj je: a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných, turistických a kulturních aktivit. tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich školení, g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života na venkově, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Tj může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti: a) hostinská činnost, b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, c) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin