TJ Sokol Červený Hrádek, z.s.

Název:TJ Sokol Červený Hrádek, z.s.
Sídlo:Červenohrádecká 66/27, 312 00 Plzeň - Červený Hrádek
IČO:41636317
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:13.05.1991
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 458
Účel:

A) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit a soutěží, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet ekonomickou základnu vlastní hospodářskou činností, c) vytvářet možnosti využívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládež, d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení, která vlastní nebo užívá, jakož tyto i pronajímat či příležitostně pronajímat, e) spravovat, provozovat a udržovat nemovitosti ve vlastnictví tj sokol, jakž i v užívání tj sokol, tyto pronajímat či příležitostně pronajímat, f) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v tj sokol k dodržování etických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury, zajišťovat vzdělávání svých členů v oblasti sportu a jejich školení, g) hájit zájmy sdružených oddílů, za tímto účelem spolupracovat s orgány obce či kraje, jinými institucemi a s jednotlivci a h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života a zdraví v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Spolek může provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti pro podporu činnosti hlavní dle odst. 3.1. stanov, a to: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona