Název: The Sin of Art, nadační fond
Sídlo: Seifertova 595/67, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 10975527
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 23. 06. 2021
Spisová značka: N 1964 vedená u Městského soudu v Praze
Účel nadačního fondu:Nadační fond je zřizován za účelem realizace velkých kulturních a sportovních projektů sloužících k pomoci mladým talentovaným sportovcům a umělcům (zejména muzikantů, malířů a sochařů). výše popsaného účelu bude nadační fond dosahovat zejména poskytováním příspěvků. vedle toho může nadační fond vykonávat následující činnosti související s jeho účelem, směřující k naplnění jeho účelu i k získání prostředků na jeho naplňování: a.pořádání vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost; b.organizace kulturních, sportovních a společenských akcí; c.publikační činnost se zaměřením na informovanost veřejnosti o činnosti nadačního fondu; d.pořádání aukcí, účelové prodeje a veřejných sbírek; e.reklamní činnost v rámci shora uvedených aktivit