TESAŘÍK z. s.

Název:TESAŘÍK z. s.
Sídlo:Jílkova 3291/219, 615 00 Brno - Židenice
IČO:19341806
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:01.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 29064
Účel:

Účelem spolku je podpora občanské společnosti, snaha o nápravu omylů a nepravdivých výroků politiků a dalších pracovníků orgánů veřejné moci vysílaných směrem k občanům. na základě vlastních šetření, zjištění a poznatků bude spolek upozorňovat orgány veřejné moci na konkrétní pochybení. spolek o svých šetřeních, poznatcích a kontaktech s justičními a dalšími orgány veřejné moci bude informovat veřejnost dostupnými prostředky. dále chce celkově a všemi dostupnými prostředky podporovat rozvoj demokratického, svobodného a tolerantního myšlení a svobodný rozvoj demokracie a občanských a lidských práv a humanity v čr. svou činnost vyvíjí v souladu s ústavou a zákony čr. spolek provádí osvětovou činnost a pomáhá při zajištění financování lepších podmínek a podpory vzdělávání znevýhodněných osob, zejména mládeže. spolek organizuje volnočasové aktivity dětí a mládeže a podílí se na jejich zajišťování

Předmět činnosti:

1.poskytování bezplatného poradenství a podpory zejména znevýhodněným osobám a osobám, které byly poškozeny úmyslně šířenými nepravdivými výroky zástupci veřejné moci. 2.zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku. 3.příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře) a volnočasových aktivit. 4.realizace osvětové činnosti. 5.další formy činností a konkretizaci činností stanoví výbor spolku