Název: Tenis Újezd nad Lesy, z.s.
Sídlo: Veletovská 2358, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
IČO: 09579389
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 08. 10. 2020
Spisová značka: L 73934 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Hájení zájmů všech svých členů uvnitř i navenek, podpora a koordinace rozvoje tenisu jakožto sportovního odvětví ve všech jeho formách a ve všech věkových kategoriích, organizování a zajišťování tréninkového procesu všech členů spolku, získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění činnosti spolku, organizování a pomoc při organizaci tenisových turnajů, vytváření podmínek pro sportovní vyžití všech členů spolku prostřednictvím akcí, soutěží a závodů masového, výkonnostního a vrcholového charakteru, zajišťování a rozvíjení sportovní výkonnosti, umožňující členům spolku pravidelnou účast v regionálních a celostátních soutěžích, pořádaných zejména pod záštitou českého tenisového svazu, vytváření široké možnosti užívání svých i jiných sportovišť širokou veřejností, zejména pak dětí, mládeže i dospělých, budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo využívá, získávání sponzorských příspěvků, darů, grantů a dotací na podporu sportu