Tenis Hlubočky, spolek

Název:Tenis Hlubočky, spolek
Sídlo:Jabloňová 166, 783 65 Hlubočky - Mariánské Údolí
IČO:19320230
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:10.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20809
Účel:

Provozovat sport, primárně tenis a obdobnou sportovní činnosti rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. vytvářet široké možnosti užívání sportoviště pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností. budovat, provozovat a udržovat tenisová a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá. vést své členy a ostatní účastníky tenisového procesu v th k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tenisové kultury a kultury vůbec. hájit zájmy členů th, za tím účelem spolupracovat s vedením a orgány obce, s ostatními organizacemi (např. čstv, čts, sportovními svazy apod.) i jednotlivci. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci hlubočky zejména organizační, trenérskou a osvětovou činností. zajišťovat v oblasti tenisového sportu vzdělávání svých členů, jejich školení atd. primární aktivita bude zaměřená na nábor a trénink dětí, spolupráce se školami. velkým cílem je zapojení rodičů od trénovaných dětí a postupně je získat jako členy th a zapojit do tenisových a jiných aktivit aby byli vzorem svým dětem