Tělovýchovná jednota Sokol Merklín, spolek

Název:Tělovýchovná jednota Sokol Merklín, spolek
Sídlo:Sokolská 262, 334 52 Merklín - Merklín
IČO:16735749
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:04.02.1991
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 302
Účel:

Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiálové a tréninkové podmínky, vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže, budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná sportovní zařízení, která vlastní nebo užívá, vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, hájit zájmy sdružených oddílů a organizací uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. plzeňským krajem, čstv, psu, sportovními svazy apod.) i jednotlivci, dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví atd. v obci (kraji, okrese, obvodě), zejména formou veřejně prospěšných prací a organizační činností