Název: Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o.
Sídlo: Berkova 179, 294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO: 09936645
Právní forma: Příspěvková organizace
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 22. 02. 2021
Spisová značka: Pr 1700 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět činnosti:Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Doplňková činnost: opravy a údržba místních komunikací a chodníků ve vlastnictví města bělá pod bezdězem, včetně zimní údržby, čištění místních komunikací a jejich součástí, čištění, údržba a opravy autobusových zastávek na území města bělá pod bezdězem a jeho částí, zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích uličních výpustí, dešťová kanalizace, zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského informačního systému, správa a údržba městského rozhlasu, provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení, slavnostního a speciálního osvětlení na území města bělá pod bezdězem a jeho částí, zajištění údržby, ošetřování úprav a obnovy veřejné zeleně, zejména v soustavné péči o čistotu města, sekání trávy, sběr listí včetně ukládání, údržbě veřejné zeleně včetně kácení, štěpkování a svozu odpadu z prořezů, frézování pařezů, práci s motorovou pilou a provoz kompostárny, zajištění schválených projektů na základě dohody s oddělením životní prostředí měú bělá pod bezdězem, zajištění hřbitovních služeb evidence, zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů: hřbitov v bělé pod bezdězem, hřbitov v bezdědicích zajištění městského mobiliáře spočívající zejména v opravách, údržbě, provozu, zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení ve venkovních prostorách na území města bělá pod bezdězem a jeho částí, zajištění údržby a oprav dětských zařízení, dětských hřišť a pískovišť na území města bělá pod bezdězem a jeho částí, silniční motorová doprava nákladní, zajištění údržby tržního místa u sokolovny v bělé pod bezdězem, zajištění sběru, svozu a třídění tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování sběrných středisek odpadů, likvidace odpadů na území města bělá pod bezdězem a jeho částí, a to vše dle ustanovení zákona o odpadech, zajištění provozu a údržby sběrného dvora v mělnické ulici, zajištění údržby rekultivované skládky, komunální služby ostatní spočívající zejména v odchytu a zajištění zatoulaných psů a jejich umístění do útulku, správa, provoz a údržba městského koupaliště, poskytování služeb správy a údržby nemovitostí zřizovatele
ID datové schránky: 3hbgnzt
Příjem datových zpráv: Ne