Taneční, z.s.

Název:Taneční, z.s.
Sídlo:Spojařů 1255, 156 00 Praha - Zbraslav
IČO:13989154
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:17.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 75492
Účel:

1)účelem spolku je péče o rozvoj tanečně pohybových schopností, smysluplného využití volného času, estetického cítění a terapie dětí, mládeže, dospělých a seniorů. 2)cílem je: a)vytváření optimálních podmínek k provozování sportovní činnosti, která se realizuje v členských subjektech, a to sportovních klubech, tělovýchovných svazech, místních organizacích či spolcích, b)provádění tance a tanečních sportů na rekreační, výkonnostní a vrcholové úrovni včetně reprezentace české republiky, a dále také divadelních a umělecko - estetických forem tance. 3)spolek rozvíjí činnost v těchto směrech: a)hlavní činnost - rozvíjení a propagace tance, tanečních sportů a společenské zábavy na národní a mezinárodní úrovni, - podporování a rozvíjení divadelních a umělecko - estetických forem tance, - sdružování a zastupování zájemců (jednotlivců i kolektivních členů) o tělovýchovnou a sportovní činnost v oblasti tance a tanečních sportů a provádění tuto činnost, - zvyšování pohybové a taneční úrovně členů a jejich příprava k důstojné reprezentaci města, regionu, kraje a čr, - vytvoření a zajištění činnosti státní reprezentace v tanečních sportech, - pořádání vzdělávacích akcí pro členy i nečleny spolku, - aktivní spolupráce s dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost ve stejných nebo příbuzných oborech, - umožnění dětem, mládeži, dospělým, seniorům a občanům s tělesným/ zdravotním postižením a jejich sociálnímu okolí (rodinným příslušníkům) přístup ke společné sportovní i volnočasové aktivitě, - realizování integrační a inkluzivní aktivity pohybového a uměleckého charakteru pro členy i nečleny s postižením (ztp) i bez něj, - pořádání soutěží, prezentačních, společenských a vzdělávacích akcí a dalších akcí podporujících hlavní činnost spolku, jeho vztah k ostatním občanům a institucím, - napomáhání rozvoji veřejného života, kultury i sportu a zdraví - spravování majetku spolku