Taneční soubor PS Dance, z.s.

Název:Taneční soubor PS Dance, z.s.
Sídlo:U Letiště 1534, 735 41 Petřvald - Petřvald
IČO:17773024
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20507
Účel:

1.spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů, založený za účelem vytváření podmínek pro popularizaci a rozvoj tance a sportu ve všech jeho podobách a jako prostředku pro smysluplné využití volného času a rozvoje estetického cítění dětí, mládeže a dospělých, a to ve formě uměleckého vyjádření, stejně jako ve formě vrcholného sportovního výkonu. 2.spolek provozuje veřejně prospěšnou činnost. 3.pravidelnou sportovní a soutěžní činností, metodickou, organizační i hospodářskou podporou vytváří spolek prostředí pro zapojení zájemců o rekreační formu tance, pro dosažení výkonnostní úrovně až po nejvyšší sportovně - uměleckou péči o výjimečné talenty

Předmět činnosti:

Předmětem spolku je metodicky a organizačně podporovat rozvoj tance, organizovat sportovní a kulturní činnost s cílem prezentovat, podporovat a hájit zájmy svých členů. spolek usiluje o výchovu dětí a mládeže se zájmem o tanec a sport, vede je k rozvoji morálně - volních vlastností, k dodržování základních sportovních, etických, estetických, morálních pravidel a chování fair - play. spolek se účastní tanečních a sportovních soutěží, organizuje odborná soustředění, vzdělávací akce, taneční kempy, příměstské tábory, koncerty, vystoupení pro veřejnost. spolek pořádá sportovní, taneční a umělecké akce pro členy i širokou veřejnost