Taneční škola Gregoriades z.s.

Název:Taneční škola Gregoriades z.s.
Sídlo:Husova 132, 335 01 Nepomuk - Nepomuk
IČO:11995491
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:24.11.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 9969
Účel:

Účelem spolku je provozování činnosti v oblasti společenského tance a tanečních sportů na úrovni rekreační, výkonnostní a vrcholové včetně reperezentace české republiky. - rozvíjení a propagace tance, tanečních sportů a společenské zábavy na národní a mezinárodní úrovni - podporování a rozvíjení divadelních a umělecko - estetických forem tance - sdružování a zastupování zájemců (jednotlivců i kolektivních členů) o tělovýchovnou a sportovní činnost v oblasti tance a tanečních sportů a provádění tuto činnost - zvyšování pohybové a taneční úrovně členů a jejich příprava k důstojné reprezentaci města, regionu, kraje a čr - vytvoření a zajištění činnosti státní reprezentace v tanečních sportech - pořádání vzdělávacích akcí pro členy i nečleny spolku - aktivní spolupráce s dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost ve stejných nebo příbuzných oborech - umožnění dětem, mládeži, dospělým, seniorům a občanům s tělesným/ zdravotním postižením a jejich sociálnímu okolí (rodinným příslušníkům) přístup ke společné sportovní i volnočasové aktivitě - realizování integrační a inkluzivní aktivity pohybového a uměleckého charakteru pro členy i nečleny s postižením (ztp) i bez něj - pořádání soutěží, prezentačních, společenských a vzdělávacích akcí a dalších akcí podporujících hlavní činnost spolku, jeho vztah k ostatním občanům a institucím - napomáhání rozvoji veřejného života, kultury i sportu a zdraví - spravování majetku spolku