SVURVODY z. s.

Název:SVURVODY z. s.
Sídlo:Mnichov 4, 353 01 Mnichov
IČO:19177429
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:27.03.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 10359
Účel:

Účelem spolku jsou zejména tyto činnosti: - propagace a rozvoj vesnice sítiny, části obce mnichova, jejíž původní český název byl svurvody. - ochrana a obnova památek a kulturního odkazu v sítinách, zejména obnova a zajištění provozu místního kostelíku panny marie pomocné, snaha o zachování homogenity krajinného vývoje v sítinách a přilehlém okolí. - podpora rozvoje kvality života vesnice a okolí, při současném podporování ochrany životního prostředí. - vytváření a zajišťování podmínek pro společenské, kulturní, sportovní a jiné vyžití obyvatel sítin, včetně zajištění podpory a organizace společenských, kulturních, sportovních a jiných aktivit ve vesnici sítiny, nebo v její prospěch. - vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování veřejně prospěch aktivit spolku